Uncategorized

Het Passiespel, 7 april 2023, voor de 24ste keer!!

In dit tijdperk van mobiele telefoon, tablet en laptop, is het een verademing om kinderen weer eens op een andere manier bezig te zien.

Zingen en toneelspelen in een groep, met elkaar. De historische kleding passen; “wat trek ik aan dat goed bij mijn rol past?” Het is altijd een beetje chaotisch, maar uiteindelijk heeft iedereen wat hij of zij wil.

Er is een hele schare aan ouders en vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Maar het plezier staat voorop. Dat blijkt maar weer, anders waren we nu niet op weg naar de 25ste keer.

Indertijd, in 1997, zijn Margo van Ooijen en Karin van Lankveld gestart met een passiespel, met eigentijdse liedjes. Dit bleek goed aan te slaan bij kinderen, maar ook bij de ouderen. Het is een soort musical over de laatste dagen van Jezus, uitgebeeld en gezongen door kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar.

Het is een bijbelverhaal; het lijdensverhaal van Jezus Christus.

Het begint met de intocht in Jeruzalem, het bezoek aan de tempel, de paasmaaltijd (het laatste avondmaal), het verraad van Judas, het bezoek aan koning Herodes en Pontius Pilatus en de terechtstelling op Goede Vrijdag. Ter geruststelling: We nagelen niemand aan het kruis; dit wordt op een subtiele manier uitgebeeld!

Ieder jaar blijft en er een groepje kinderen ‘’hangen”, die dan de nieuwkomers weer meetrekken in het al bekende spel. Inmiddels hebben sommige kinderen van toen zelf ook kinderen, die ook alweer bijna mee kunnen doen.

Al met al: Komt dat zien!! En zoals het Passiespelliedje luidt: “Kom en zie!!”

Het Passiespel wordt dit jaar opgevoerd op 7 april 2023 en begint om 19.00 uur in de Nicolaaskerk aan de Markt in Valkenswaard.

Wij hopen natuurlijk ook dit jaar weer op een volle kerk.

Nog vragen? Stuur een e-mail: het.passiespel@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *